Locatie uMail

uMail is gemigreerd naar Exchange. De nieuwe mailomgeving is bereikbaar via deze link.

De oude omgeving blijft tot maandag 1 juni 2020 beschikbaar via deze link voor de export van contacten en kalender naar de nieuwe uMailomgeving.

 


Location uMail

uMail has been migrated to Exchange. The new mail enviroment is available via this link.

The old environment will be available until Monday, 1 June 2020 via this link for exporting contacts and calendar to the new uMail environment.